HVP-36 hallinto

Seuraavat ylöskirjaukset ovat otteita ja lyhennelmiä seuran säännöistä vuodelta 1960.

Seuran toimintaa johtaa hallitus.

Hallituksella tulee olla vähintään kaksi kokousta vuodessa. Kevätkokouksessa tarkastetaan edellisen vuoden talousarvion toteutuminen ja päätetään alkaneen vuoden kilpailuista, valmennuksesta jne. Syyskokouksessa (yleensä marras-joulukuussa) kirjataan kuluneen vuoden tapahtumat ja valitaan uusi hallitus. Tässä tärkeimmät asiat.

Otteita silloisista säännöistä:

 • valitaan hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä
 • puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme vuotta
 • erovuoroisia jäseniä on kerrallaan kaksi (heidät voidaan valita uudelleen)
 • hallitus valitsee keskuudestaan
  • varapuheenjohtajan
  • sihteerin
  • taloudenhoitajan
  • kerhomestarin
  • ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimijat.
 •  hallitus on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen läsnäollessa
 • seuran nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

Varsin yleisiä yhdistyksissä käytettäviä sääntöjä.

Havaintoja pöytäkirjoista on kerrottavissa. Varsin usein kokoontumispaikkana on ollut Liikehotelli, Seurahuone ja Heinolan Hovi. Näin lienee taattu riittävä osanotto päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi. Vain kerran jäseniä on ollut paikalla ainoastaan neljä. Ja kerran on puheenjohtajaksi kutsuttu hallituksen ulkopuolinen henkilö. Miksi näin? Se ei pöytäkirjoista selviä ja lienee ollut jopa sääntöjen vastainen toimenpide.

Ja ainakin kerran hallitus on nimittänyt tuon ’tarpeelliseksi katsomansa toimijan’. Vuonna 1976  PR- ja suhdetoimintamieheksi valittiin Jorma Salomaa. Suomeen tuli amerikkalaista ’hömppää’ 70-luvulla mm. nuo kirjaimet PR. Ne ymmärrettiin, mutta miten lienee sen toteutuksen kanssa. Näin sitten meidänkin seurassa ajateltiin alettavan hoidella yhteistoiminta-asioita. Hallitus ei ole myöhemmissä kokouksissaan kirjannut PR-toiminnasta sanaakaan.

            

                                                                                                                                   Kalevi Laakso

Muutosilmoitus Yhdistysrekisteriin tehtiin ainakin sääntömuutosten tapahtuessa ja hallituksen saadessa uusia jäseniä. Muutosilmoituksen liitteeksi laitettiin ’untuvikon’ silloinen virkatodistus, jossa itse kirkkoherra allekirjoituksellaan todisti, että ko. henkilö käy säännöllisesti ehtoollisella ja nauttii kansalaisluottamusta.

                          

Merkittäviä henkilöitä seuran toiminnassa ovat olleet puheenjohtajat ja sihteerit.

Olavi A Vihko oli pitkäaikaisin HVP:n puheenjohtaja. Hän oli pormestari ja muutenkin merkittävä henkilö Heinolan historiassa.

Matti Halme lienee ainoa henkilö, joka on toiminut kaikissa tehtävissä. Siis puheenjohtajana, sihteerinä ja talousvastaavana. Hänen puheenjohtaja-aikansa kesti kolme kolmenvuoden jaksoa.

Jorma Salomaa toimi seuran sihteerinä kaksikymmentä vuotta. Kalevi Laaksolla on yli kymmenvuotinen ansioituminen seuran asioiden hoitajana. Tanja Nurmi (Peltonen) on myös pitkäaikainen seuran sihteeri.

Tuomo Lahtinen on luotsannut seuraa nyt vuodesta 2001 alkaen.  

                         Olavi A Vihko

 

                                        

                                              Visa Hirvikoski  Tuomo Lahtinen  Sakari Lehtinen  Juhani Väänänen

                                                                                                                                                                 

          

                Tuomo Lahtinen                                                                    Eila Heinonen

 

                             Marja ja Matti Halme                                

 

PUHEENJOHTAJAT

Karl Hugo Hirki       1936 – 1948

Väinö Kinnunen        1949 – 1955

Olavi A Vihko         1956 – 1974

Esko Kuokka           1975 – 1977

Eero Välivuori        1978 – 1980

Seppo Järvinen        1980 – 1987

Teuvo Valve           1988 - 1990                       

Matti Halme           1991 - 1999                                               

Pentti Ferm           2000 - 2001                  

Tuomo Lahtinen        2001 -                                

 

SIHTEEREITÄ:

Jorma Salomaa         yli kaksikymmentä vuotta

Kalevi Laakso         yli kymmenen vuotta

Tanja Nurmi           yli kymmenen vuotta

Reino Mäntynen

Heikki Mäntynen     

Eila Heinonen

Teppo Arifullen

 

                                                   

                Tanja Nurmi